nudimo vso pozornost in domačnost

Ark kmetije in središča

kokoš
V Sloveniji v okviru Ark mreže ohranjamo 12 avtohtonih pasem domačih  živali, med katerimi večina spada med ogrožene pasme, zato je njihovo ohranjanje nacionalnega pomena. Ark kmetije in ark središča so prvi v slovenskem prostoru, ki pod skupnimi pravili te slovenske avtohtone pasme domačih živali ohranjajo. Odprti so tudi za širšo javnost in vabijo k obisku.

Med slovenske avtohtone pasme domačih živali sodijo posavski konj, lipicanski konj, bovška ovca, drežniška koza, slovenski hladnokrvni konj, belokranjska pramenka, istrska pramenka, štajerska kokoš, kranjska čebela, krškopoljski prašič, cikasto govedo ter jezersko-solčavska ovca.
Njihovo ohranjanje je ključnega pomena za biotsko pestrost živalskih genskih virov ter za nadaljnjo trajnostno rabo.

Kaj so Ark kmetije in Ark središča?
Izraz »ark« (v prevodu barka ali skrinja) je mednarodno uveljavljen, zato dejavnost kmetij in središč tako slovenski kot tuji obiskovalci povežejo z ohranjanjem pasem domačih živali oziroma sort kmetijskih rastlin v živem.
Ark kmetije se ukvarjajo z vzrejo avtohtonih pasem domačih živali za namen kmetovanja. Tovrstne kmetije lahko redijo tudi druge pasme domačih živali, vendar morajo slovenske avtohtone pasme predstavljati najmanj polovica staleža.
Ark središča pa po drugi strani redijo slovenske avtohtone pasme domačih živali predvsem zaradi izobraževanja ter v namene ozaveščanja javnosti, za promocijo in turizem.
Ark kmetije in središča vabijo k obisku.

O pomenu Ark kmetij in zanimanju obiskovalcev smo spregovorili z Mileno Tomše iz turistične kmetije pri Martinovih, kjer med avtohtonimi pasmami  redijo krškopoljskega prašiča, jezersko-solčavsko ovco in štajersko kokoš. Poudarila je sledeče: »Ark kmetije in središča imajo velik pomen za ohranjanje teh redkih pasem in zagotavljanje domače hrane ter domačih izdelkov. V svojem središču obiskovalcem omogočimo neposreden stik z živalmi, jim razložimo pomen ogroženih pasem ter seveda ponudimo tudi domačo kulinariko. Ogled tovrstnih kmetij in središč je primeren za vse, ki želijo doživeti nekaj drugačnega in novega.«

Povzeto po: https://www.nasasuperhrana.si/clanek/ark-kmetije-in-sredisca-ohranjajo-slovenske-avtohtone-pasme-domacih-zivali/